Mnichovo Hradiště dokončilo první etapu revitalizace Masarykova náměstí

Mnichovo Hradiště dokončilo první etapu revitalizace Masarykova náměstí. Přináší nové chytré prvky a oproti svému předchůdci bude výrazně zelenější.


Lucie Heřmanová, H-intes

Lucie Heřmanová - H-intes

„Za uplynulých sedm měsíců se nám podařilo zrealizovat tuto jižní část náměstí, což je zhruba více než třetina stavby, která je rozplánovaná na tři roky. Pro zajímavost sem bylo zabudováno 1350 tun žuly, která pochází z lomu z Jeseníku. Ráda bych poděkovala zástupcům města Mnichova Hradiště za vstřícné jednání při řešení nejrůznějších problémů, které se na stavbě vyskytly. V průměru se na stavbě podílelo zhruba 15 až 20 pracovníků s nejrůznějšími technologiemi.“

Richard Labanc, Rehwaldt Landschaftsarchitekten

Richard Labanc, Rehwaldt Landschaftsarchitekten

„Co bych vystihl na této první již hotové části je stromořadí platanů, které do budoucna vytvoří velmi pěkný a příjemný efekt. Dokáže eliminovat hluk z dopravy a pohltit velké množství prachových částic. Je to rovněž nosný prvek této jižní části. Zároveň když to funguje jako dopravní komunikace, tak to přinese trochu přírody i v té dopravní infrastruktuře, která v těchto částech zahlcuje naše města. Zároveň jsme vytvořili pěkný přestupný bod, který bude, doufám, fungovat velmi dobře. Celkem se i změní systém města. Tím, že se autobusová stanice přesunula k železničnímu nádraží, tak nám to uvolnilo spoustu místa pro pěší. Tento přestupný bod nám nahrazuje autobusovou dopravu, kterou jsme přesunuli ze severní části náměstí.“

Pavel Král, vedoucí Odboru investic Mnichovo Hradiště

Pavel Král, vedoucí Odboru investic Mnichovo Hradiště

„Při zahájení stavby zejména první části došlo k poměrně velkému množství problémů s inženýrskými sítěmi, které byly nedostatečně hluboko uloženy a částečně muselo dojít k jejich přeložení případně k opatřením, které tyto sítě zabezpečily. Další velký problém se objevil v červenci, kdy jsme se při zemních pracích pro dešťovou kanalizaci dostali do původních sklepení, které se nachází pod silnicí 2/610 v Ulici Víta Nejedlého. Tato komplikace nám část realizace pozastavila. Tu budeme řešit až v jarních měsících a jednáme na jejich řešení i s Krajskou správou silnic, na jejichž pozemku se dané sklepy nacházejí. Sklepy pocházejí z původních domů, které byly odstraněny v 70. letech výstavbou nového průtahu. To je největší komplikace, která nás doposud potkala.“

Ondřej Lochman, starosta Mnichova Hradiště

Ondřej Lochman

„Těší mě, že mohu být starostou v tu chvíli, kdy se dokončuje revitalizace mnichovohradišťského náměstí a to je její první etapa. Stojíme na místě, kde je už dokončena většina dláždění a všech prvků, které jsme sem chtěli vložit. Máme tady nové dopravní řešení. Poté, co se povedlo nový terminál tedy spojení vlakového nádraží s autobusovým, tady nově autobusy zastavují, jak zde vidíte za mnou. Vyloží a naloží cestující a putují dál. Tím pádem tady nebudou trvale stát před radnicí a vznikne tady více prostoru pro pěší a i pro aktivity, které by tady chtěl někdo pořádat, jako jsou farmářské trhy v Mladé Boleslavi.“

Masarykovo náměstí Mnichovo Hradiště

„Doufejme, že nebude COVID-19 a budeme se k tomu moci vrátit. Kromě tohoto nového dopravního řešení také na náměstí najdete mnoho moderních prvků, jako je třeba digitální tabule jízdních řádů nebo úřední deska, která už není papírová, ale je to úřední deska, která je digitální. Kromě té úřední desky tedy dokumentů z radnice, tam najdete i video pozvánku nebo třeba jízdní řady a další praktické věci, jako je mapa města a turistické informace. Krom toho je tady moderní osvětlení, tak třeba lavičky večer podsvětluje LED osvětlení. Plno těch moderních prvků se snoubí s těmi starými, jako je třeba ta barevná dlažba.“

Myslelo se i na ekologii?

„Všechno osvětlení, které tady je na náměstí, je nové LEDkové, moderní, tak aby využívalo málo elektrické energie a oproti těm osvětlením, které jsme v historickém centru měli nebo máme, které jsou velké koule a mají rozptyl světla do všech stran, tak tyto míří přímo na místo dolů a mají cylindr. Krom toho osvětlení pod lavičkami jsou LEDkové a také míří dolů. Takže světelný smog je o něco menší, než tu byl před tím. To samé je i v té druhé části náměstí.“

Masarykovo náměstí Mnichovo Hradiště

„Neumísťujeme ani tolik veřejného osvětlení. K dalším ekologickým opatřením patří třeba svody, které tu jsou. Kanály jsou takzvané drážkové nebo štěrbinové a část vody se stahuje do příkopů, které jsou tady pod námi. Každý z platanů, který ač vypadá, že roste z žuly, tak vyrůstá z deseti kubíků substrátu a hlíny. Do těch příkopů mezi skálou je svedena voda, teprve zbytek odtéká do kanálů. V té další fázi počítáme s tím, že by tam byly zadržovací nádrže, které by koncentrovaly vodu a které by zalévaly stromy na náměstí.“

Jak to bude s druhou etapou a kdy se plánuje její dokončení?

„Na prosincovém zastupitelstvu města, chtěl bych za to poděkovat všem zastupitelům, tak další etapa revitalizace Masarykova náměstí dostala zelenou. Druhá etapa bude probíhat od března roku 2021 a bude to etapa, která je před radnicí a před poštou. Současně bude dodělána etapa mezi hotelem Hroznem a Ulicí Družstevní. Pak přijde poslední etapa, která je kolem budovy Klubu. My pracujeme i na opravě jeho budovy, tak tam to ještě chvilku bude trvat. Smlouva s firmou H-intes počítá do roku 2022. Uvidíme, jestli nám to finance dovolí. V rámci Covidu a daňového balíčku, který si pro nás připravila Poslanecká sněmovna, očekáváme propady příjmů naší obce.“

Také by vás mohlo zajímat:

Festival kultur v Mladé Boleslavi ukazoval, že integrace je důležitá

Zdroj: Tývka.cz

Michal Kvapil

Jsem člověk, který si prošel bohatou praxí v oblasti žurnalistiky. Stáž jsem odstartoval na Novinkách.cz. Následně jsem přešel do mediální skupiny Lagardere, kde jsem pět let působil v Rádiu Zet / BBC na redaktorské a editorské pozici. Pracoval jsem i na pozici zprávaře. Následně jsem přešel pod projekt Youradio Talk, kde jsem měl i vlastní pořady - například Krypton pořad o kryptoměnách. Praxi jsem nabral i v regionální televizi První boleslavská, ve které jsem si prošel prací kameramana, střihače i redaktora. Souběžně s tím spolupracuji pro portál Mladaboleslav.cz a Boleslavský deník.